Naše služby

 

           

Búranie búracím kladivom                  Betonáž mixovacou lopatou

 

Zrovnávanie terénu

Práca s terénom, či už vyrovnávanie, alebo navážanie zeme....

Výkopy jám rôznych rozmerov

Výkopy jám bazénov, žúmp, kanálov a mnoho ďalších....

Nakladanie a odvoz materiálu

Nakladanie materiálov sypkých, hliny, štrku,... K dispozícii sú tiež paletizačné vidly.