MANDUCH s. r. o.

Ponúkame nasledovné služby:   

 

-  zemné práce od najmenších po veľké stavby

- zrovnávanie, planírovanie a svahovanie pozemkov

- zemné práce pre zhrnutie terénov a ornice

- zhrnutie zeminy, ornice, zásypového materiálu, úprava terénu

- výkopy základov domov, plotov

- pivnice, montážne jamy, šachty a drenáže, bazény, jazierka

 - výkopy pre čističky odpadových vôd a žumpy, kanalizácie

 - voda, plyn, elektrické prípojky, telekomunikačné vedenia, optické káble

- búracie práce

- betonáž

 - nakladanie sypkého materiálu, piesok, hlina, drť, recyklát

 

Našim cieľom je Vaša spokojnosť!